ul. Orkana 1
36-020 Tyczyn
tel.: 172306630

www.tywent.pl
www.b2b.tywent.pl

Typ oferty

Oferta firmy

Tyczyńska Fabryka Urządzeń Wentylacyjnych "TYWENT" Sp. z o. o. w Tyczynie jest polska firmą powstałą w 1973 roku.

Firma specjalizuje się w produkcji wentylatorów i urządzeń wentylacyjnych do różnych procesów technologicznych.

Stosowane technologie, właściwe do tego typu produkcji, dają gwarancję wysokiej jakości i niezawodności.

Wystawca w latach

  • 2018
  • 2020

Grupy oferowanych towarów

  • Wentylatory