Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
tel.: 22 489 54 30

www.snb.org.pl

Typ oferty

Opis firmy

SNB rozwija platformę ekspercką na rzecz modernizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Działania są ukierunkowane na budowę bazy wiedzy, podnoszenie jakości budynków oraz promocję innowacyjnych rozwiązań. SNB wydaje pismo eksperckie „WarunkiTechniczne.PL” oraz aplikacje mobilne z tekstami jednolitymi WT, PB(Prawo budowlane) oraz ZF (Projekt budowlany).

http://prekonsultacje.pl
http://warunkitechniczne.pl

Wystawca w latach

  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020