Usługowa, 15
Leszno
65 32 22 094

www.qsystems.pl

Typ oferty

Oferta firmy

- kanały wentylacyjne z HDPE

- rury do budowy gruntowych wymienników ciepła

- rury osłonowe i akcesoria do kabli

- studnie kablowe szczelne i modułowe

- uszczelnienia do rur i kabli

Wystawca w latach

  • 2019
  • 2020

Grupy oferowanych towarów

  • Kanały i kształtki