ul. Matuszewska 14 bud. B9
03-876 Warszawa
tel.: 22 392 74 63, 22 392 74 64; faks: 22 675 29 66

www.prozon.org.pl

Typ oferty

Opis firmy

Fundacja PROZON wspiera działania prowadzące do ograniczenia stosowania i emisji czynników chłodniczych, które uwolnione niszczą warstwę ozonową i wpływają na zmiany klimatu. Prowadzi regenerację i utylizację czynników chłodniczych oraz rozwija krajową sieć odzysku (3R). Szkoli w zakresie chłodnictwa z naciskiem na stosowanie czynników alternatywnych oraz pomaga uzyskać europejskie certyfikaty F-gazowe.

Wystawca w latach

  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020

Zakres działalności

  • Doradztwo, ekspertyzy