ul. Rosoła 10A
02-786 Warszawa
tel.: 22 535 32 27; faks: 22 535 30 43

www.polskiinstalator.com.pl

Typ oferty

Opis firmy

Polski Instalator – fachowy miesięcznik drukowany dla branży instalacyjnej obecny na rynku od 26 lat. Dopełnieniem czasopisma jest portal internetowy. Tytuł kierowany jest do wykonawców instalacji: grzewczych, sanitarnych, gazowych i klimatyzacyjnych, a także do dystrybutorów, projektantów, audytorów, serwisantów, oraz słuchaczy szkół i kursów zawodowych, studentów i ich wykładowców.

Wystawca w latach

 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Zakres działalności

 • Prasa i media branżowe