ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
(22) 825 04 71

www.itb.pl

Typ oferty

Opis firmy

Instytut Techniki Budowlanej (ITB) prowadzi prace badawcze w dziedzinie budownictwa i dziedzinach pokrewnych, ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Od ponad 70 lat, dzięki doświadczonej kadrze wykorzystującej najnowsze metody badawcze i specjalistyczną aparaturę pomiarową, wspieramy rozwój budownictwa, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Główne działania:
prace badawcze projekty krajowe i międzynarodowe
ekspertyzy obiektów budowlanych
badania wyrobów, materiałów i konstrukcji
innowacje i upowszechnianie wiedzy
Europejskie Oceny Techniczne, Krajowe Oceny Techniczne i Rekomendacje Techniczne
certyfikacja w Europie i Azji.

Wystawca w latach

  • 2018
  • 2019
  • 2020