Avenue des Arts 46
1000 Brussels, Belgium
+32 2 732 70 40

www.evia.eu

Typ oferty

Oferta firmy

Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wentylacyjnego (EVIA) zostało założone w Brukseli w lipcu 2010 r. Misją EVIA jest reprezentowanie interesów przedsiębiorców branży wentylacyjnej przed decydentami, przede wszystkim w Parlamencie Europejskim oraz we wszystkich państwach członkowskich UE.

EVIA promuje w Europie wydajne energetycznie urządzenia wentylacyjne, które pozytywnie wpływają na zdrowie i poczucie komfortu . Świeże i dobre powietrze wewnątrz pomieszczeń jest podstawą komfortowego i zdrowego życia ludzi w budynkach.

EVIA uważa, że branża wentylacyjna może sprostać wyzwaniom energetycznym stawianym przez UE. Przykładowo, rekuperatory ciepła w systemach wentylacyjnych pozwalają uniknąć dużych strat ciepła i dzięki temu ulepszają wydajność energetyczną całego budynku.

 

The European Ventilation Industry Association (EVIA) was established in Brussels in July 2010. EVIA’s mission is to represent the views and interests of the ventilation industry and serve as a platform between all the relevant European stakeholders involved in the ventilation sector, such as decision-makers at the EU level as well as our partners in EU Member States. Our membership is composed of more than 45 member companies and 6 national associations across Europe, realising an annual turnover of over 7 billion euros and employing more than 45,000 people in Europe.


EVIA aims to promote highly energy efficient ventilation applications across Europe, with high consideration for health and comfort aspects. Fresh and good indoor air quality is a critical element of comfort and contributes to keeping people healthy in buildings.


What does EVIA advocate?
EVIA aims to promote highly energy efficient ventilation applications across Europe, with high consideration for health and comfort aspects. Fresh and good indoor air quality is a critical element of comfort and contributes to keeping people healthy in buildings.
EVIA takes the view that the ventilation sector can contribute to the energy efficiency targets set by the EU. Heat recovery in ventilation systems for instance can result in avoiding large heat losses in buildings and therefore contribute to the overall energy performance of a building.
 
What does EVIA do?

•    Promote high indoor air quality and energy recovery through quality solutions (products and installation) at European and national levels;
•    Promote the idea that recovered energy is at least as environment-friendly as renewable energies and that recovered energy deserves equivalent consideration in EU policies;
•    Secure that regulations will take the quality aspect of ventilation systems including their installation into account;
•    Spread best practices regarding design, installation and maintenance;
•    Support suitable training curriculum and quality insurance for installations throughout Europe;
•    Support a harmonisation of local product approval processes towards common European standards.

 

Wystawca w latach

  • 2014
  • 2020