ul. Wiśniowa 40B/6
02-520 Warszawa
tel.: 22 542 43 14

www.cyrkulacje.pl

Typ oferty

Opis firmy

Ogólnopolskie czasopismo branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej, wydawane przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Propaguje wiedzę techniczną, informuje o nowościach, pokazuje przykłady dobrych realizacji i ciekawe inwestycje.

Cyrkulacje są bezpłatnie rozsyłane do osób związanych z branżą HVAC, w tym projektantów, wykonawców, producentów i dystrybutorów. Pismo trafia również do wszystkich bibliotek i czytelni szkół wyższych, które kształcą specjalistów z dziedziny wentylacji i klimatyzacji.
 
Nakład 6000 egzemplarzy jest kontrolowany przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. 

Wystawca w latach

 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Zakres działalności

 • Prasa i media branżowe