ul. Czackiego 3/5
00-950 Warszawa
tel.:22 828 27 26, 826 43 35, 605 032 330; faks: 22828 27 26

www.cieplowent.pl

Typ oferty

Opis firmy

„Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”

ISSN 0137-3676, e-ISSN 2449-9900
Miesięcznik b2b przeznaczony jest dla projektantów, konstruktorów, technologów, pracowników eksploatacji i wykonawstwa oraz studentów. MNiSW za publikację art. w czasopiśmie przyznaje 10 punktów. Więcej informacji na www.cieplowent.pl
Czasopismo dostępne w prenumeracie przez  www.sigma-not.pl e-mail: prenumerata@sigma-not.pl

 

Wystawca w latach

  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020

Zakres działalności

  • Prasa i media branżowe