ul. Racławicka 46/131
02-601 Warszawa
tel.: 22 751 00 73; faks: 22 751 00 73

www.bil.com.pl
Firma jest czlonkiem SPW.CZŁONEK SPW

Typ oferty

Materiały do pobrania

Oferta firmy

Oferuje:

Urządzenia pomiarowe dla wentylacji firmy SWEMA AB

 • Testery szczelności kanałów wentylacyjnych (spełniające wymogi PN-EN 12237 oraz PN-EN 1507)
 • Mierniki parametrów powietrza (prędkość, przepływ, ciśnienie, temperatura, wilgotność itp.  pozwalające na pomiary zgodne z PN-EN 16211)
 • Balometry
 • Zestawy do pomiaru "Ergonomii środowiska termicznego" (komfort w pomieszczeniach zgodnie z normami PN-EN ISO 7730 oraz  PN-EN ISO7726)
 • Zestawy do regulacji systemów HVAC

-   Automatykę w wykonaniu Ex do systemów wentylacji i klimatyzacji firmy SCHISCHEK GmbH

 • Siłowniki do przepustnic HVAC, klap przeciwpożarowych i zaworów (Ex)
 • Przetworniki ciśnienia, wilgotności, temperatury, przepływu (Ex)
 • Presostaty, termostaty, higrostaty (Ex)
 • Regulatory VAV (Ex)

- Rozwiązania sieciowe do systemów wentylacji budynków (koncepcja własna B&L International Sp. z o. o.  i  AP Automatyka S.C.)

 • Moduły pomiarowe z MODBUS RTU do czujników/sensorów wielkości fizycznych
 • Moduły sterujące z MODBUS RTU do elementów wykonawczych np. siłowników

 - Produkty firmy HUBA CONTROL AG

 • Przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień dla powietrza, wody i innych mediów
 • Presostaty mechaniczne i elektroniczne
 • Przetworniki i czujniki przepływu

- Przetworniki, mierniki oraz rejestratory firmy ROTRONIC AG

 • Wilgotności i temperatury powietrza
 • Stężenia CO2
 • Przepływu
 • Ciśnienia i różnicy ciśnień
 • (RMS) System do monitorowania parametrów powietrza

     -  Elementy automatyki wentylacji i klimatyzacji firmy INDUSTRIE TECHNIK Srl

 • Czujniki, przetworniki, przełączniki
 • Regulatory
 • Napędy

      -  Elementy automatyki wentylacji i klimatyzacji firmy SONTAY Ltd

 • Moduły sieciowe do komunikacji przewodowej i bezprzewodowej dla systemów HVAC
 • Czujniki i regulatory
 • Elementy wykonawcze

       -  Siłowniki do przepustnic i zaworów firmy GRUNER GmbH

 • Ze sterowaniem analogowym
 • Z komunikacją cyfrową
 • Regulatory VAV

Wystawca w latach

 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Grupy oferowanych towarów

 • Automatyka, sterowanie
 • Doradztwo, ekspertyzy
 • Klimatyzacja precyzyjna
 • Narzędzia i sprzęt dla instalatorów
 • Siłowniki
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe