ul. Spokojna 3
44-109 Gliwice
tel.: 32 238 87 94; faks: 32 234 92 71

www.atestgaz.pl

Typ oferty

Oferta firmy

Atest Gaz to wiodący polski producent Niezawodnych i Innowacyjnych Systemów Bezpieczeństwa Gazowego oraz uznany ośrodek referencyjny w powyższym zakresie, który poprzez świadczone usługi, szeroką wiedzę, długoletnie doświadczenie oraz zaawansowaną technologię działa na rzecz pełnego bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz środowiska. 

W codziennej działalności koncentrujemy się na tematyce pomiaru składu gazów, monitoringu i detekcji stężeń niebezpiecznych.  

Naszą specjalnością są innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego niezawodnie informujące o zagrożeniach ze strony gazów niebezpiecznych lub ich braku. Innymi słowy zapewniające poczucie pewności wtedy, kiedy wszystko jest w porządku, jak  i skutecznie ostrzegające w sytuacji zagrożenia.  

Misją Atest Gaz jest zapewnienie Klientom i Użytkownikom pełnego komfortu, płynącego z poczucia bezpieczeństwa życia  i zdrowia ludzi, ochrony mienia oraz środowiska przed zagrożeniami ze strony gazów niebezpiecznych. 

Siła naszej marki wynika z codziennej pracy z naszymi Klientami, wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu specjalistów – pasjonatów, ale także wielokierunkowego doświadczenia, dostępu do międzynarodowego know-how oraz doskonale rozwiniętego zaplecza badawczego i projektowego. Dzięki temu Atest Gaz może zaoferować unikalne, zaawansowane technologicznie, innowacyjne i niezawodne produkty, rozwiązania oraz systemy kompleksowo i w pełni zaspokajające indywidualne potrzeby Klientów zarówno sektora przemysłowego jak i budownictwa ogólnego (HVAC).

Wystawca w latach

  • 2010
  • 2011
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020

Grupy oferowanych towarów

  • Automatyka, sterowanie
  • Doradztwo, ekspertyzy
  • Urządzenia kontrolno-pomiarowe