ul. Pocztowa 13
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: 61 8146 557, 61 814 71 49 faks: 61 814 65 57

www.altersa.pl

Typ oferty

Oferta firmy

Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów: 
- pomiar, monitoring i rejestracja stężenia gazów, 
- systemy sterujące procesami przemysłowymi, 
- stacjonarne systemy zabezpieczające obiekty przed wybuchem gazu, 
- wielogazowe mierniki do pomiaru stężeń gazów toksycznych, wybuchowych oraz tlenu, 
- detektory nieszczelności instalacji gazowych, 
 

Produkowane urządzenia znajdują zastosowanie w wielu obiektach, np. hale przemysłowe, magazyny, parkingi, garaże podziemne itp. 
Współpracują z innymi urządzeniami wykonawczymi oraz sterują wentylacją, klimatyzacją, nawiewami itp.  

Od projektu po dostawę, montaż i serwis. 

 

 

Wystawca w latach

 • 2008
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Grupy oferowanych towarów

 • Automatyka, sterowanie
 • Narzędzia i sprzęt dla instalatorów
 • Projektowanie
 • Urządzenia kontrolno-pomiarowe
 • Wykonawstwo instalacji