PROGRAM ARCHIWALNY EDYCJI 2020

 

3 marca (wtorek)


SALA A


ENERGIA

 • Wyznaczanie zapotrzebowania na energię za pomocą obliczeń godzinowych oraz metody miesięcznej - dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, NAPE    
 • LCC – łączny koszty życia budynku na przykładzie wybranych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych – mgr inż. Andrzej Romanowski, Building Energy Consulting    
 • Systemy VRV na bazie czynników A32 - Daikin    
 • CAREL and Heat Pumps: a natural refrigerant solution - Alfaco    
 • Dobór parametrów central wentylacyjnych w aspekcie zależności kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla zróżnicowanych obiektów – mgr inż. Alina Olipra, Frapol
 • Proces badań KOTów od strony producenta - Alnor
 • Optymalny  dobór central wentylacyjnych do różnych zastosowań – dr inż. Jarosław Müller, Politechnika Krakowska
 • Centrale wentylacyjne nowej generacji VERSO PRO2 - Komfovent    
 • Czy „montażowo uniwersalna” centrala istnieje? - Lindab    
 • Centrale basenowe – właściwości konstrukcyjne i ich wpływ na funkcjonalność oraz efektywność energetyczną - mgr inż. Zbigniew Wnukowicz

       
KOMFORT    

 • Wpływ systemu wentylacji oraz szczelności obudowy na zdolność budynku do zapewnienia ochrony przed smogiem – dr inż. Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska
 • Zanieczyszczenia instalacji - wpływ na sprawność urządzeń i komfort – dr inż. Marek Korzec, Akademia Górniczo Hutnicza    
 • Termomodernizacja polskich szkół – współczesne wyzwania – mgr inż. Bartosz Pawela, Frapol    
 • Precyzyjne pomiary parametrów powietrza urządzeniami firmy SWEMA. Dokładne wyznaczanie parametrów komponentów instalacji HVAC – B&L International    
 • Skuteczna filtracja powietrza w instalacjach wentylacyjnych – dr inż. Anna Charkowska, Politechnika Warszawska
 • Badania filtrów w rzeczywistych i laboratoryjnych warunkach pracy – dr inż. Piotr Życzkowski, Akademia Górniczo Hutnicza


SALA B


WARSZTAT PROJEKTANTA
Prezentacja niestandardowych, wyróżniających się projektów instalacji wentylacji i klimatyzacji zrealizowanych w latach 2018-2019, zgłoszonych do nagrody branżowej Stowarzyszenia Polska Wentylacja – PASCAL 2020.

 • NOMINACJE do Nagrody branżowej PASCAL 2020 / Autorzy projektów:
 • BRAMA MIASTA, budynek B / CEGROUP
 • CALISIA ONE / ELIPSO
 • CENTRUM MARSZAŁKOWSKA / SANMED
 • DOM STUDENCKI HANKA / TERMO STUDIO Piotr Kliński, Grzegorz Piskorz
 • GENERATION PARK Z / BURO HAPPOLD POLSKA
 • GPP BUSINESS PARK – BIUROWIEC IM. KONRADA BLOCHA / MBC AUTOMATYKA I WENTYLACJA
 • HALA PRODUKCYJNA ZAKŁADU ROZLEWU WODY NESTLÉ  /MK INŻYNIERIA
 • HOTEL EUROPEJSKI / ADEO ENERGY
 • MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO / STUDIO KLIMA
 • NORWAY HOUSE / ROGER PRESTON POLSKA
 • NOWY TARG / ROGER PRESTON POLSKA
 • SZPITAL UNIWERSYTECKI UJ CM / GRUPA MSP


SALA C

WARSZTATY CHŁODNICZE
Przygotowano we współpracy z PROZON Fundacją Ochrony Klimatu

 • Nauka w sprawie zmiany klimatu - Aleksandra Kardaś, Nauka o Klimacie
 • Nowy cykl życia czynników chłodniczych - regeneracja i rozdział - Bartosz Caruk, Krzysztof Grzegorczyk, PROZON
 • Maksimum korzyści środowiskowych i ekonomicznych przy zastosowaniu czynników chłodniczych HFO Opteon™ - Ewa Pawlak, LINDE Gaz Polska Sp. z o.o. / Chemours Deutschland GmbH
 • Czynniki palne w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła - kierunki rozwoju - Tomasz Łokietek, Politechnika Szczecińska
 • Chłodzenie pośrednie – nowe czynniki i nowe chłodziwo - Robert Kapica,    PPH COOL
 • Rynek pomp ciepła w Polsce w 2019r. i znaczenie naturalnych czynników chłodniczych w rozwoju pomp ciepła - Jakub Koczorowski, PORT PC
 • Wpływ zmiany składu mieszaniny na pracę obiegu chłodniczego - Bartosz Gil, Politechnika Wrocławska
 • Korzyści wynikające z kontroli oleju i czynnika chłodniczego w instalacji - Martyna Jankiewicz, Krzysztof Grzegorczyk, PROZON
 • Podkrytyczne autokaskadowe układy chłodnicze z CO2 - Michał Sobieraj, Politechnika Warszawska
 • Instalacja na dwutlenek węgla wyposażona w strumienice nowej generacji - Michał Haida, Politechnika Śląska
 • Nowoczesne chłodnictwo - łatwiejsze niż myślisz. Agregaty chłodnicze Panasonic CO₂ jako ekologiczne, efektywne i przyjazne rozwiązanie dla obiektów komercyjnych i nie tylko - Maciej Bernacki, Schiessl Polska Sp. z o.o.
 • Bezpieczne instalacje chłodnicze na CO2 - Magdalena Gawrońska-Dudek,    Carrier Chłodnictwo Polska
 • Transkrytyczna instalacja CO2 z odzyskiem ciepła do ogrzewania lokalu handlowego - Jerzy Bystranowski, DIGITEL
 • Rozwój technologii produkcji chłodu z niskotemperaturowego ciepła odpadowego - Dariusz Butrymowicz, Jerzy Gagan, Kamil Śmierciew, Politechnika Białostocka

 

4 marca (środa)

 

SALA A

WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA        
Przygotowano we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy

 • Głowice kominowe i komunikacja dachowa - Sebastian Ziombski, Krajowa Izba Kominiarzy
 • Nawiewy i nawiewniki w budynkach, a działanie wentylacyjnych przewodów kominowych - Mirosław Antos, Krajowa Izba Kominiarzy
 • Analiza przypadku zatrucia tlenkiem węgla w związku z nieprawidłowo działającą wentylacją - Marcin Ziombski, Krajowa Izba Kominiarzy
 • Wentylacja hybrydowa – Darco


WENTYLACJA POŻAROWA

 • Praktyczna funkcjonalność systemów wentylacji pożarowej – dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska
 • Od koncepcji do projektu - systemy różnicowania ciśnienia w praktyce - mgr inż. Grzegorz Sypek, Oddział Stołeczny SITP
 • Czy klapa wentylacji pożarowej musi być widoczna dla użytkowników pomieszczeń? – mgr inż. Marcin Gasiński, Aereco Wentylacja
 • Warunki zabudowy klap przeciwpożarowych. Nowa klapa FKA2-EU, Trox
 • Odbiory instalacji wentylacji pożarowej – punkty wrażliwe – dr inż. Grzegorz Krajewski, Instytut Techniki Budowlanej
 • Konfiguracja systemów automatycznego i ręcznego sterowania. Systemy Integrujące Urządzenia Przeciwpożarowe -  mgr inż. Robert Zapała
 • Weryfikacja numeryczna efektów działania wybranych instalacji wentylacji pożarowej – dr inż. Grzegorz Sztarbała, ARDOR Ewa Sztarbała

 

SALA B

ENERGIA    

 • Efektywność odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych – dr inż. Maciej Mijakowski, Fundacja Poszanowania Energii
 • HEATPEX ARIA - kompletny system dystrybucji powietrza, Heatpex
 • Wpływ regulacji wilgotności na zużycie energii w instalacjach - mgr inż. Andrzej Romanowski, Building Energy Consulting
 • GREE G-Tech - rewolucyjne rozwiązania, Free
 • Czy należy się obawiać wskaźnika EP? – mgr inż. Marcin Gasiński
 • Warunki Techniczne 2021 i ich wpływ na instalacje w budynkach jednorodzinnych – mgr inż. Paweł Lachman, PORT PC
 • Budynki plus energetyczne – program Dom bez rachunków - mgr inż. Paweł Lachman, PORT PC
 • Hybrydowe pompy ciepła w kontekście aktualnych regulacji UE, Elektronika S.A.
 • Wymogi Ekoprojektu dla wentylacji - Jelmer de Jong, EVIA – Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Wentylacyjnego, Brink Climate Systems
 • EPREL – europejska baza produktów z etykietami energetycznymi - Jelmer de Jong, EVIA – Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Wentylacyjnego, Brink Climate Systems
 • Wymogi dotyczące Ekoprojektu dla jednostek wentylacyjnych. Co może być dalej? - Claus Händel, EVIA – Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Wentylacyjnego
 • Stosowanie rekuperatorów ściennych w świetle obowiązujących wymagań – dr inż. Łukasz Amanowicz, Politechnika Poznańska
 • Rozwiązania systemów wentylacji pod kątem wymogów WT2021 – mgr inż. Bartłomiej Adamski, PZiTS Kraków
 • Czy warto stosować kurtyny powietrzne w drzwiach zewnętrznych – dr inż. Agnieszka Zając, Politechnika Wrocławska

 

SALA C
 

WARSZTATY BIM / CAD

 • Czym jest BIM? – mgr inż. Piotr Kopeć, AEC Design
 • Praktyka BIM w Polsce – mgr inż. Piotr Kopeć, AEC Design
 • Dokumenty BIM – mgr inż. Piotr Kopeć, AEC Design
 • Kompleksowe projektowanie instalacji HVAC w technologii CAD & BIM przy użyciu programów FLUID DESK
 • PAROC plug-in – automatyzacja doboru izolacji w Autodesk Revit
 • Prezentacja BIM Venture Industries


AKUSTYKA

 • Wentylacja a hałas - podstawowe wymagania oraz parametry i metody oceny – dr inż. Leszek Dulak, Politechnika Śląska
 • Źródła hałasu w instalacjach ogrzewania, chłodzenia i wentylacji mechanicznej w obiektach biurowych oraz metody ich eliminacji - BH-RES


 

 

ARCHIWALNY program seminariów - EDYCJA 2019