SEMINARIA to dwudniowy cykl wykładów i prezentacji dla praktyków: projektantów, instalatorów i użytkowników instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

SEMINARIA są powadzone przez niezależnych, najwyższej klasy specjalistów reprezentujących Stowarzyszenie Polska Wentylacja oraz gości zaproszonych przez Stowarzyszenie.
Wykłady odbywają się w czterech salach równocześnie.


Program do druku w pliku PDF  SEMINARIA PROGRAM - PDF

 

SALA A (11 kwietnia)

# WENTYLACJA POŻAROWA

    10.20-11.20
# Eksploatacja systemów różnicowania ciśnienia w budynkach wysokościowych - teoria kontra praktyka. - mgr inż. Grzegorz Sypek
# Wentylacja pożarowa w europejskich i polskich standardach projektowych - dr inż. Grzegorz Sztarbała
# Garaż podziemny. Co w systemie detekcji gazów często nie działa i nikt o tym nie wie? - Atest Gaz
   
    11.40-13.20
# Zasilanie i sterowanie wentylacją bytową i pożarową w tunelach drogowych - mgr inż. Robert Zapała
# Praktyczne zastosowanie Wytycznych CNBOP-PIB w projektowaniu oddymiania klatek schodowych - nowe wyniki analiz CFD. mgr inż. Michał Zugaj / dr inż. Marcin Cisek
# Problemy odbiorowe wentylacji pożarowej
# Wentylacja pożarowa w garażach dla samochodów elektrycznych - mgr inż. Włodzimierz Łącki


# OPROGRAMOWANIE
    14.00-15.00
FLUID DESK BIM 2024
 

SALA B (11 kwietnia)

# PRAWO / PRZEPISY / NORMY
Najnowsze zmiany w przepisach regulujących budowę i działanie instalacji HVAC. Spodziewane zmiany w prawie. Wdrożenie zmian dyrektywy w sprawie efektywnośći energetycznej budynków (EPBD).

    10.00-11.00
# Nowa metodologia obliczania świadectw energetycznych - dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska
# Klasy energetyczne dla budynków - dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska
# Nowe dane klimatyczne do obliczania charakterystyki energetycznej budynków - dr inż. Piotr Narowski, Politechnika Warszawska
    
    11.20-12.20
# Nowelizacja dyrektywy EPBD - zmiany w zakresie jakości powietrza i rozwiązań techniczych oraz energii - dr inż. Joanna Rucińska, Politechnika Warszawska, Agradblue by Westbridge
# Wdrażanie EPBD w polskich przepisach techniczno-budowlanych - mgr inż. Tomasz Gałązka, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
# Przyszłość małej klimatyzacji i pomp ciepła w Rozporządzeniu 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniającym dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 517/2014 – Marlena Ziółkowska, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu
 

# PREZENTACJA TECHNICZNA HEATPEX
    13.00-14.30
# Kompleksowe rozwiązanie wentylacyjno-rekuperacyjne HEATPEX ARIA: One Click w praktyce oraz pełna kontrola dzięki zaawansowanym funkcjom sterowania – HEATPEX.
 

SALA C (11 kwietnia)

# MAŁE INSTALACJE KLIMATYZACYJNE
Celem szkolenia jest wprowadzenie w projektowanie i montaż małych instalacji klimatyzacyjnych (dla zaczynających swoją przygodę z klimatyzacją) oraz podniesienie umiejętności projektowych osób, które już działają w tej dziedzinie, ale chciałyby usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę.

   10.00-13.40
# Klimatyzacja:
- Wprowadzenie: charakterystyka energetyczna budynków. Klimatyzator/pompa ciepła/klimakonwektor - definicje, różnice i podobieństwa.
- Prawidłowy dobór klimatyzatora, obliczenia – moc, typ
- COP, ESSR – co to jest i co z można wyczytać z tych wskaźników.
- Etykiety energetyczne klimatyzatorów i pomp ciepła
- Wytyczne do lokalizacji jednostek wewnętrznych / zewnętrznych
- Specyfika pracy różnych typów jednostek wewnętrznych (podsufitowe, przyścienne, sufitowe, tradycyjne itd.)
- Odprowadzenie skroplin
- Izolacje rur
- Zasady działania multisplitów – podstawowe zasady doborowe
Prowadzenie: mgr inż. Bartłomiej Adamski

# Wprowadzenie do zasad obsługi urządzeń klimatyzacyjnych napełnionych gazami palnymi – dr Tomasz Łokietek, wykładowca w PROZON Fundacja Ochrony Klimatu# POMPY CIEPŁA
Blok tematyczny przygotowany we współpracy z PORT PC
 

   13.40-15.50
# Zasady doboru pomp ciepła - zalecenia i najczęściej popełniane błędy. Efektywność energetyczna pomp ciepła. Zasady prawidłowego montażu - zalecenia i najczęstsze błędy. - mgr inż. Paweł Lachman, Prezes Zarządu PORT PC
# Przykład budynku zeroenergetycznego z zastosowaniem pomp ciepła - Waldemar Joniec, PORT PC
 

SALA D (11 kwietnia)

# KOMFORT / BEZPIECZEŃSTWO

    10.00-11.40
# Nowa norma ASHRAE 241 – ochrona przed rozprzestrzenianiem w budynkach infekcji drogą powietrzną - Prof. dr inż. Paweł Wargocki, Technical University of Denmark
# Konfiguracja central klimatyzacyjnych - zapobieganie przenoszeniu zanieczyszczeń - dr inż. Wojciech Cepiński, Politechnika Wrocławska
# Wymienniki obrotowe i sterowania w centralach wentylacyjnych Ostberg - IGLOTECH
# Rozdział powietrza w pomieszczeniu biurowym a komfort i zużycie energii - dr inż. Piotr Tarnawski, Politechnika Warszawska
# Centrale wentylacyjne - możliwości ograniczenia zużycia energii przez instalację klimatyzacji w okresie letnim z wykorzystaniem wymiennika obrotowego sorpcyjnego-entalpicznego - VENTIA
    
    12.20-13.40
# Nawiew laminarny w salach operacyjnych – konieczność czy luksusowy przeżytek  - mgr inż. Andrzej Różycki, Ekspert ds. Data Center i Szpitalnictwa, Rzeczoznawca budowlany i branżowy PZITS
# Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach bytowych w warunkach zagrożenia epidemicznego - dr inż. Paweł Szałański, Politechnika Wrocławska
# Dodatek krajowy normy PN-EN 16798-1:2019-06/Ap2 Charakterystyka energetyczna budynków - Wentylacja budynków, Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki. - dr inż. Anna Bogdan, Profesor Uczelni, Politechnika Warszawska
  

# AKUSTYKA

    13.40-15.00
# Zmiana rozporządzenia  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
# Planowane zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.
# Akustyka systemów wentylacji - podstawowy teoretyczne i problemy techniczne - dr inż. Leszek Dulak, Politechnika Śląska
    
    15.00-15.30
# Zabezpieczenia budynków przed hałasem generowanym przez instalacje wentylacji mechanicznej, ogrzewania powietrznego i klimatyzacji kanałowej z wykorzystaniem systemów Climaver i tłumików hałasu Silentver - BH-Res

Program do druku w pliku PDF  SEMINARIA PROGRAM - PDF

Program 10 kwietnia - dzień 1
Idea  DNI PROFESJONALISTÓW

>>  REJESTRACJA ONLINE  <<


 

Chcesz być na bieżąco? Napisz do nas