SYSTEMY WIELOFUNKCYJNE

 • Analiza opłacalności stosowania gruntowego powietrznego wymiennika ciepła w lecie - dr inż. Jarosław Müller, Politechnika Krakowska
 • Zintegrowane systemy wentylacyjno-chłodząco-ogrzewcze - mgr inż. Bartłomiej Adamski, PZiTS Kraków
 • Zintegrowana pompa ciepła w centralach wentylacyjnych Komfovent RHP - VENTIA
 • Wentylacja hybrydowa - DARCO
 • Integracja wentylacji, chłodzenia, ogrzewania w budynkach pasywnych - mgr inż. Bartosz Radomski - Politechnika Poznańska
 • Wentylacja zdecentralizowana - skuteczny sposób na zdrowe środowisko pomieszczeń szkolnych - TROX
 • Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej do zasilania urządzeń klimatyzacyjnych - mgr inż. Michał Chwieduk, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
 • GREE Nowe technologie GMV5 – coraz doskonalsze rozwiązania - FREE POLSKA
 • System Niezależnej Dystrybucji Powietrza -  ELEKTRONIKA SA

KOMFORT

 • Pomieszczenia w wysokim komforcie – uwarunkowania dla projektowania systemów wentylacji i klimatyzacji - dr inż. Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska
 • Oczyszczać czy wentylować – nowa propozycja sposobu oczyszczania powietrza w wentylacji - dr inż. Kazimierz Wojtas, Politechnika Krakowska
 • Centralny oczyszczacz powietrza Particle+ - THESSLA GREEN
 • Wymagania higieniczne dla central wentylacyjnych w przemyśle spożywczym na przykładzie Lindab
 • Klasyfikacje filtrów według nowych Polskich Norma w praktyce - dr inż. Anna Charkowska, Politechnika Warszawska
 • Filtry według PN 16890-1 w urządzeniach KLIMORu - KLIMOR
 • System do Monitoringu parametrów powietrza firmy Rotronic
 • Wpływ wybranych elementów instalacji wentylacyjnej na jej parametry akustyczne - dr inż. Jacek Hendiger, Politechnika Warszawska

PRAWO WYTYCZNE

Krajowe Oceny Techniczne dla wyrobów wentylacyjnych – nowe obowiązki - Instytut Techniki Budowlanej

 • Znak budowlany dla wyrobów do wentylacji i klimatyzacji budynków. Co, gdzie i kiedy - dr inż Sebastian Wall
 • Procedura wydawania Krajowych Ocen Technicznych - mgr inż. Patrycja Drozdowska, mgr inż. Monika Lipska

TECHNIKA KLIMATYZACYJNA

Zastosowanie miedzi w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych - Przygotowano we współpracy z Europejskim Instytutem Miedzi i Conex Banninger:

 • Zasady wyboru miedzi i stopów miedzi jako materiału na instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne – mgr inż. Kazimierz Zakrzewski, Europejski Instytut Miedzi
 • Wymagania dla rur miedzianych i stopowych  - mgr inż. Kazimierz Zakrzewski, Europejski Instytut Miedzi
 • Łączniki miedziane stosowane w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych  – mgr inż. Aleksander Olearski, Conex Banninger

WARSZTAT PROJEKTANTA

Prezentacja niestandardowych, wyróżniających się projektów instalacji wentylacji i klimatyzacji zrealizowanych w latach 2017-2018, zgłoszonych do nagrody branżowej Stowarzyszenia Polska Wentylacja – PASCAL 2019.

NOMINACJE do Nagrody branżowej PASCAL 2019 / Autorzy projektów

ATRIUM PRO MENADA / OVE ARUP&PARTNERS POLAND; DOM TOWAROWY SMYK / MARCIN ZDULSKI PROJECT; FOLWARK ŁOCHÓW / ELER; FORUM GDAŃSK / POL-CON CONSULTING; HIGH5IVE / TEQUM; MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ / KLIMASTER J.BYSTRZYŃSKI I T.MRÓZ; MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI / INTEC PROJEKT; RENAISSANCE WARSAW AIRPORT HOTEL / WSP POLSKA; SPARK, BUDYNEK C / BURO HAPPOLD POLSKA; SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W ZGIERZU / INSTALACJE GRZEWCZE, INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ; SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEPOŁOMICACH / PROJECT 1.

WARSZTATY CHŁODNICZE

Przygotowano we współpracy z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON

 • Zmiany klimatu a ograniczenia stosowania czynników chłodniczych - prof. Janusz Kozakiewicz
 • 6 najczęściej zadawanych pytań o CRO i BDS - mgr inż. Patrycja Goworek
 • Najnowsze zmiany w przepisach F-gazowych - dr inż. Agnieszka Tomaszewska
 • Kierunki rozwoju chłodnictwa wobec ograniczeń stosowania czynników chłodniczych - Michał Sobieraj
 • Długoterminowe czynniki chłodnicze oraz ich zastosowanie w popularnych architekturze systemów HVAC/R - Piotr Temporale
 • Regeneracja i badania czynników chłodniczych wg Normy 378 - Martyna Jankiewicz, Krzysztof Grzegorczyk, Fundacja PROZON
 • Automatyka obiegów CO2 - Michał Sobieraj
 • Ejektory w chłodnictwie CO2 - prof. Jacek Smołka
 • Odbiory i deklaracje zgodności instalacji chłodniczych - Marcin Kleniewski, UDT
 • Bezpieczne chłodnictwo z czynnikami palnymi - Piotr Kopeć, Tomasz Łokietek
 • Najnowsze wytwornice wody lodowej na czynnik R-32 z free cooling’iem bez glikolowym - DAIKIN
 • Boss mini  – system lokalnego zarządzania i nadzoru dla aplikacji chłodniczych, centrów danych i niewielkich systemów HVACR - ALFACO/CAREL
 • Rozwiązania free-coolingu na przykładzie agregatów wody lodowej i szaf klimatyzacji precyzyjnej firmy EMICON - SCROL

WENTYLACJA NATURALNA I TECHNIKA KOMINOWA

Seminarium przygotowano we współpracy z Krajową Izbą Kominiarzy

 • Odpowiedzialność kominiarza na przykładzie przypadku śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla - Marcin Ziombski, Krajowa Izba Kominiarzy
 • Procedury odbiorów budynków mieszkalnych - Mirosław Antos, Krajowa Izba Kominiarzy
 • Wpływ braku wentylacji nawiewnej na stan techniczny urządzeń gazowych. Badania wykonane na podstawie danych z przeglądów przepływowych gazowych podgrzewaczy wody - Wojciech Noraz, Wojciec Chmiel, Damian Pisarek- Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego
 • Wpływ wiatru na działanie wentylacji - Sebastian Ziombski - Krajowa Izba Kominiarzy

WENTYLACJA POŻAROWA

 • Oddymianie klatek schodowych – drugie wydanie wytycznych CNBOP-PIB wraz z komentarzem - dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska
 •  Nawiew powietrza uzupełniającego do celów oddymiania – jak go projektować żeby nie szkodził? - dr inż. Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka
 • Projektowanie układów różnicowania ciśnienia w systemach kontroli i rozprzestrzenia dymu. System AXIS.ZZ - AERECO
 • Zasilanie, sterowanie i integracja urządzeń  wentylacji przeciwpożarowej w świetle obowiązujących przepisów - mgr inż. Wacław Kozubal, Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, CERBEX
 • Problematyczne zagadnienia w kontekście zasilania i sterowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – na przykładzie rozwiązań SMAY
 • PRESSAIR - zaawansowany dobór systemów różnicowania ciśnień - FLAKT GROUP
 • Praktyczne wyniki badań lokalizacji i intensywności nawiewu powietrza w garażach zamkniętych - mgr inż. Tomasz Burdzy, Instytut Techniki Budowlanej
 • Okrągłe, oddymiające kanały SMOKE system - ALNOR
 • Kompensacja powietrza w obiektach handlowych – zasady dla lokali i pasaży - dr inż. Wojciech Węgrzyński, Instytut Techniki Budowlanej
 • Skuteczna wentylacja garaży z dopuszczalnym wjazdem samochodów na LPG - dr inż. Dorota Brzezińska, Politechnika Łódzka

ENERGIA

Świadectwa efektywności energetycznej – korzyści dla projektanta wentylacji i klimatyzacji

Przygotowano we współpracy z Fundacją Poszanowania Energii. Prowadzenie sesji: dr inż. Maciej Mijakowski

 • Uwarunkowania formalno-prawne audytu efektywności energetycznej wentylacji odciągowej – mgr inż. Marek Amrozy
 • Przykłady optymalizacji energetycznej przemysłowych instalacji wentylacyjnych – mgr inż. Tomasz Kułakowski
 • Modernizacja klimatyzacji i wentylacji budynku użyteczności publicznej – warunki otrzymania świadectw efektywności energetycznej – dr inż. Jerzy Kwiatkowski
 • Oszczędność energii w instalacjach HVAC dzięki zastosowaniu wyrobów BELIMO
 • Energooszczędne rozwiązania w systemach klimatyzacji - KAISAI
 • Audyt efektywności energetycznej dla modernizacji źródła chłodu – mgr inż. Olaf Dybiński
 • Kluczowe etapy procedury ubiegania się o białe certyfikaty – mgr inż. Marek Amrozy

PRAWO / WYTYCZNE

 • Spodziewane zmiany w prawie. Implementacja znowelizowanej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Koncepcja nowelizacji Warunków Technicznych – Reprezentant Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 • Apteki i hurtownie farmaceutyczne – wymagania prawne dotyczące warunków środowiskowych oraz klimatyzacji i wentylacji - dr inż. Anna Charkowska, Politechnika Warszawska

ENERGIA

 • Równoważenie instalacji chłodniczych - mgr inż. Konrad Kargul, IMI Hydronic Engineering
 • Automatyka systemów HVACR - dr hab. inż. Bernard Zawada, Politechnika Warszawska
 • Jak uniknąć błędów w montażu regulatorów, wpływających na dalszą eksploatację instalacji - SMAY
 • Wpływ wewnętrznych przecieków powietrza w centralach wentylacyjnych na efektywne zużycie energii elektrycznej - mgr inż Igor Sikończyk, Eurovent Association
 • Fan coil energy efficiency improvements - AEROSTAR (wykład w języku angielskim)

POMPY CIEPŁA

 • Pompa ciepła – czynnik ziębniczy – dyrektywa F-gazowa. Próba spojrzenia w przyszłość - dr inż. Kazimierz Wojtas, Politechnika Krakowska
 • Uwarunkowania montażowe pomp ciepła ATW - KLIMA-THERM
 • Analiza porównawcza różnych systemów grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła. Studium przypadku dla budynku hotelowego - dr inż. Kazimierz Wojtas, Politechnika Krakowska
 • freshAIR+ - innowacyjne urządzenia HVAC - VERANO
 • Wytyczne projektowe dla dolnych źródeł ciepła - mgr inż. Michał Kot, PORT PC

WARSZTATY BIM / CAD

 • Efektywne projektowanie instalacji HVAC przy użyciu narzędzi FLUID DESK
 • Venture BIM - VENTURE INDUSTRIES
 • Wykłady i prezentacje przybliżające problematykę projektowania w technologii BIM -
 • BIM - korzyści dla projektanta, praktyczne porady, optymalizacja. Przygotowano we współpracy z AEC DESIGN.
  - Omówienie dokumentacji BIM – EIR, BEP
  - Rola BIM Managera
  - Prezentacja narzędzi koordynacyjnych – Navisworks, BIM Vision, format IFC
  - Revit MEP – prezentacja tworzenia modeli BIM instalacji MEP

 

ARCHIWALNY program seminariów - EDYCJA 2018.