Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej - KAMOUFLAGE MP

Zgłaszający

AERECO WENTYLACJA Sp. z o. o.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej - KAMOUFLAGE MP

PRODUCENT

Rf-Technologies NV

KRAJ PRODUCENTA

Belgia

Dane techniczne

Klasyfikacja:

  • EI 60 (ved i <-> o) S 1500 C10000 AA multi
  • EI 120 (ved i <-> o) S 1500 C10000 AA multi

Wymiary:

Od: 350x385 mm
Do: 700 x 1075 mm

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Wyrób budowlany znakowany CE (deklaracja właściwości użytkowych + certyfikat CE)

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2019

Zastosowanie produktu

  • Systemy różnicowania ciśnienia,
  • Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, w których przestrzenie wentylowane są za pomocą szachtów mechanicznych albo naturalnych,
  • Systemy łączące funkcje jak wyżej oraz wykorzystywane np. do chłodzenia nocnego budynku.

 

Opis produktu

Klapa KAMOUFLAGE MP przeznaczona jest do montażu w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Klapa jest wyrobem budowlanym wprowadzonym do obrotu z oznakowaniem CE dla której specyfikację techniczną stanowi norma zharmonizowana EN 12101-8.

Klapy mogą być montowane w pozycji pionowej w wielostrefowych przewodach wentylacji pożarowej wykonanych z płyt, min. PROMATECT L500 oraz w szachtach betonowych / z bloczków betonowych lub murowanych. W położeniu otwartym zapewniają doprowadzenie lub usunięcie powietrza oraz usuwanie dymu w sytuacjach awaryjnych zapewniając uzyskanie odporności ogniowej przez 60 lub 120 minut w pozycji zamkniętej.

Wykonanie klapy, umożliwia montaż na klatach schodowych, w korytarzach oraz wszędzie tam gdzie wymagana jest określona estetyka widocznych powierzchni przegród wewnętrznych.

 

ul. Dobra 13 | Łomna Las
05-152 Czosnów
tel.: 22 380 30 00; faks: 22 380 30 01

www.aereco.com.pl