Sekcyjna Centrala Wentylacyjna AF PRO

Zgłaszający

FRAPOL Sp. z o. o.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

Sekcyjna Centrala Wentylacyjna AF PRO

PRODUCENT

Frapol Sp. z o.o.

KRAJ PRODUCENTA

Polska

Dane techniczne

Typoszereg Central Wentylacyjnych AF PRO obejmuje 28 wielkości, które umożliwiają zastosowanie urządzeń w instalacjach o wydajności 1000–100 000 m3/h. Nowa obudowa AF PRO cechuje się najwyższymi parametrami mechanicznymi:

- sztywność modelowej obudowy: klasa D1 (M),
- szczelność powietrza modelowej obudowy: klasa L1 (M) przy teście z nadciśnieniem oraz z podciśnieniem,
- klasa przecieku powietrza poza filtrem: klasa F9 (M) przy teście z nadciśnieniem oraz z podciśnieniem,
- izolacyjność cieplna modelowej obudowy: klasa T2 (M),
- udział mostków cieplnych w modelowej obudowie: Klasa TB1 (M).

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Certyfikat TUV Rheinland

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2020

Zastosowanie produktu

Centrale sekcyjne typu AF PRO są przeznaczone do obróbki powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mogą być stosowane w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej (sklepy, biura, centra handlowe, hotele, restauracje), a także w obiektach przemysłowych (hale produkcyjne, magazyny, warsztaty).

Opis produktu

Centrale Sekcyjne AF PRO, dzięki modułowej konstrukcji mogą być dowolnie konfigurowane, a unikalne oprogramowanie do doboru central zapewnia elastyczne możliwości wymiarowania podzespołów z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki każdej instalacji dla osiągnięcia najlepszych możliwych parametrów pracy.

Centrale oferowane są w trzech wariantach wykonania:
- wersja standardowa - do montażu wewnątrz pomieszczeń,
- wykonanie zewnętrzne - odporne na czynniki atmosferyczne,
- wykonanie higieniczne - stosowane w instalacjach o podwyższonych wymogach w zakresie czystości powietrza (szpitalnictwo, przemysł farmaceutyczny i elektroniczny).

Obudowa central AF PRO posiada najwyższe parametry mechaniczne udokumentowane certyfikatem TÜV Rheinland na zgodność z normą PN-EN 1886. Parametry mechaniczne obudowy D1/L1/F9/T2/TB1 zostały potwierdzone przez akredytowane laboratorium.

ul. Mierzeja Wiślana 8
30-832 Kraków
tel.: 12 653 27 66

www.frapol.com.pl