Motylkowe przeciwpożarowe klapy odcinające Lindab FBC

Zgłaszający

LINDAB Sp. z o. o.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

Motylkowe przeciwpożarowe klapy odcinające Lindab FBC

PRODUCENT

Lindab

KRAJ PRODUCENTA

Włochy

Dane techniczne

Klapy Lindab FBC produkowane są w średnicach Ø100, Ø125, Ø160, Ø200.

Mechanizm zamykający sprężynowy z wyzwalaczem topikowym – temperatura zadziałania 70°C.

Odporność ogniowa od EI 60 S do EI 120 S.

Możliwy jest montaż w kanałach wentylacyjnych przechodzących zarówno przez przegrody pionowe (ściany) jak i poziome (stropy). Minimalne odległości od sąsiedniej ściany/stropu – 50mm; od sąsiedniego kanału – 50mm.

Testowane na oddziaływanie ognia zarówno z zewnętrznej, jak i wewnętrznej strony przegrody, przy podciśnieniu 300 Pa.

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Testowane wg EN 1366-2, klasyfikowane wg EN 13501-3, certyfikowane CE wg EN 15650, Certyfikaty Stałości Właściwości Użytkowych nr 1812-CPR-1630 (1631/1632/1633/1634/1635), Deklaracje Właściwości Użytkowych nr 15.0/16.0/17.0/18.0/19.0/20.0

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2020

Zastosowanie produktu

Motylkowe przeciwpożarowe klapy odcinające Lindab FBC są przeznaczone do zabezpieczenia okrągłych kanałów wentylacyjnych przechodzących przez ściany lub stropy oddzielenia przeciwpożarowego o odporności do EI 120 S.

Opis produktu

Klapa składa się ze stalowego korpusu o długości 50 mm, wewnątrz którego zainstalowana jest przegroda wykonana z krzemianu wapnia, podzielona na dwie półkoliste części („skrzydła motyla”).
Sprężynowy mechanizm zamykający, utrzymywany w pozycji otwartej oraz uruchamiany poprzez element topikowy zgodny z ISO 10294-4. Uchwyty wyzwalacza topikowego są jednocześnie elementami blokującymi przegrodę w pozycji zamkniętej, co zapobiega jej otwarciu w warunkach pożaru.
Zastosowano także wewnątrz i na zewnątrz korpusu klapy system uszczelek: EPDM – zapewniających szczelność powietrzną oraz pęczniejących – uaktywniających się w podwyższonej temperaturze.
Klapa może zostać wyposażona również w mikroprzełącznik wskazujący położenie przegrody (monitorowanie stanu klapy za pośrednictwem systemu integrującego) oraz zawór powietrzny umożliwiający regulację parametrów instalacji wentylacyjnej.

ul. Sochaczewska 144 / Wieruchów
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22 250 50 50

www.lindab-polska.pl