Miernik SWEMA CO2

Zgłaszający

B&L INTERNATIONAL Sp. z o.o

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

Miernik SWEMA CO2

PRODUCENT

SWEMA AB

KRAJ PRODUCENTA

Szwecja

Dane techniczne

Zakresy pomiarowe:

CO2: 0...5000 ppm

Barometr: 600...1200 hPa

Niepewność pomiarowa:

(po 1 minucie od uruchomienia)

CO2: ±35 ppm ± 3,7 % odczytanej wartości

Barometr: ± 3,5 hPa

Niepewności pomiaru określono dla poziomu ufności 95%


Czas próbkowania:

CO2: 16 sekund

barometr: co pół sekundy

Pamięć:

maks. 15 700 par pomiarów (para pomiarów: CO2 + ciśnienie atmosferyczne)

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Fabryczny certyfikat kalibracji

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2020

Zastosowanie produktu

Miernik SWEMA CO2 mierzy i rejestruje poziom emisji CO2 i ciśnienie powietrza w wyznaczonym miejscu.

Opis produktu

Miernik CO2 firmy Swema charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru. Układ pomiarowy wyposażony w pompkę do próbkowania umożliwia pobieranie próbek powietrza z konkretnego miejsca (np. z wnętrza kanałów) oraz skraca czas reakcji czujnika dwutlenku węgla. Wbudowany barometr służący do automatycznej kompensacji ciśnienia zwiększa precyzję pomiaru CO2. Urządzenie może wyświetlać średnią z wielu odczytów i zapisywać wartości do późniejszego pobrania.

Zarejestrowane wyniki można przesłać poprzez port USB do komputera PC z zainstalowanym (udostępnianym przez producenta) oprogramowaniem SwemaTerminal3.

 

ul. Racławicka 46/131
02-601 Warszawa
tel.: 22 751 00 73; faks: 22 751 00 73

www.bil.com.pl