ul. Ciepłownicza 29
31-587 Kraków
tel.: 12 378 18 00

www.smay.pl
www.bezpiecznaewakuacja.pl

Typ oferty

Oferta firmy

SMAY Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą produkcyjno-inżynieryjno-consultingową. Dostarcza usługi, produkty i kompleksowe rozwiązania w szeroko rozumianej branży wentylacyjnej oraz w dziedzinie systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Jest liderem. Posiada specjalistyczną kadrę, narzędzia, wiedzę i doświadczenie. Ma kilkanaście wzorów użytkowych, kilka patentów, realizuje wielkie projekty badawcze, podejmuje prace na rzecz nauki i edukacji. Stawia na ciągły rozwój, wdrażanie innowacyjnych produktów, technologii i procesów produkcyjnych. Jest partnerem zarówno dla inwestorów, generalnych wykonawców, deweloperów, jak i architektów, projektantów oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla budownictwa.

Działalności SMAY koncentruje się na obszarach:

• systemy wentylacji pożarowej,

• systemy indywidualnej wentylacji w pomieszczeniach biurowych iFLOW,

• systemy nadciśnieniowej ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru SAFETY WAY®,

• systemy oddymiania klatek schodowych SAFETY EXIT,

• systemy regulacji przepływu powietrza w laboratoriach SMAYLAB®,

• systemy wentylacji strumieniowej garaży SAFETY CAR PARK,

• kompleksowe rozwiązania dla obiektów przemysłowo-magazynowych,

• systemy regulacji powietrza,

• systemy dystrybucji powietrza,

• systemy zakańczające instalacje wentylacyjne.

Usługi w zakresie:

• doradztwa w procesie podejmowania decyzji dotyczącej doboru systemu wentylacji bytowej i pożarowej,

• projektowania nowych instalacji i modyfikacji już istniejących,

• projektowania odpowiedniego systemu różnicowania ciśnień do budynków niskich, średnich wysokich, a także  

  wysokościowych,

• dostarczania nietypowych rozwiązań i systemów,

• przeprowadzania prób dymowych,

• szerokiego zakresu symulacji CFD,

• montażu, pomiarów, uruchomień, kalibracji, serwisu.

SMAY to partner dobrych inwestycji.

Wystawca w latach

 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2018
 • 2019

Grupy oferowanych towarów

 • Akcesoria do montażu i prefabrykacji instalacji
 • Automatyka, sterowanie
 • Czerpnie i wyrzutnie powietrza
 • Doradztwo, ekspertyzy
 • Elementy zawieszeń
 • Filtry i tkaniny filtracyjne
 • Izolacje akustyczne i termiczne
 • Kanały i kształtki
 • Klapy przeciwpożarowe
 • Kratki, anemostaty, dysze, elementy dystrybucji powietrza
 • Nawiewniki, elementy doprowadzające powietrze
 • Projektowanie
 • Przepustnice powietrza i regulatory przepływu
 • Serwis instalacji
 • Siłowniki
 • Skrzynki rozprężne
 • Tłumiki akustyczne
 • Wentylatory
 • Wykonawstwo instalacji