ul. Gen. Wł. Andersa 10
00-201 Warszawa
tel: 22 831 25 21 faks 22 887 08 57

www.merserwis.pl

Typ oferty

Oferta firmy

Merserwis  jest wyłącznym dystrybutorem firmy KIMO w Polsce, oferującym urządzenia do pomiaru m.in. następujących wielkości: prędkości i wydajności przepływu powietrza; jakości powietrza, gazów i spalin; temperatury i wilgotności; ciśnienia; natężenia oświetlenia, promieniowania i dźwięku.

W ofercie posiadamy  profesjonalną aparaturę kontrolno-pomiarową dla branży HVACR: anemometry, termoanemometry, analizatory spalin, balometry, termometry, higrometry, luksomierze, solarymetry, pirometry, sonometry, termohigrometry, czujniki temperatury, manometry cyfrowe i cieczowe, przetworniki pomiarowe, rejestratory, rurki Pitota, tachometry itp.

Ponadto prowadzimy serwis gwarancyjny/pogwarancyjny, a także posiadamy zaawansowane laboratorium świadczące usługi wzorcowania w/w przyrządów.

Wystawca w latach

  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017

Grupy oferowanych towarów

  • Urządzenia kontrolno-pomiarowe