Organizatorem i pomysłodawcą strefy jest: Stowarzyszenie Polska Wentylacja.

W 2016 roku  w ramach Strefy Instalatora odbyły się następujące pokazy oraz konkursy sprawnościowe:

  • pomiar i regulacja instalacji
  • izolowanie przewodów wentylacyjnych
  • badanie szczelności przewodów wentylacyjnych
  • montaż klimatyzatora
  • przygotowanie przewodów do czynników chłodniczych (gięcie, wykańczanie, lutowanie, łączenie)
  • pomiar i regulacja instalacji wentylacji
  • montaż systemu detekcji gazu

 

Partnerem Głównym Strefy w 2016 roku była firma LINDAB. Pozostali Partnerzy : B&L INTERNATIONAL, SWEMA, ALTER, BHRES, PROZON