Centrala klimatyzacyjna Optima z urządzeniem chłodniczym ze sprężarką z magnesem trwałym

Zgłaszający

CLIMA GOLD Sp. z o. o.

NAZWA PRODUKTU / TYPOSZEREGU

Centrala klimatyzacyjna Optima z urządzeniem chłodniczym ze sprężarką z magnesem trwałym

PRODUCENT

Clima Gold Sp. z o.o.

KRAJ PRODUCENTA

Polska

Dane techniczne

Wydajność urządzenia:  2500/2500 m3/h

Spręż dyspozycyjny: 300/300 Pa

Wentylatory: elektronicznie komutowane

Filtracja powietrza.

Odzysk ciepła na wymienniku obrotowym: 75%

SFP:  nawiew 0,94 kW/m3/s; wywiew 1,0 kW/m3/s

Zgodność z wymaganiami Rozp. KE 1253/2014 „Ecodesign 2018” - urządzenie zgodne.

Wbudowane rewersyjne urządzenie chłodnicze o szerokim zakresie regulacji (moc chłodnicza 10,6 kW, moc grzewcza 13,3 kW w trybie grzania).

Urządzenie typu plug & play - ze zintegrowaną fabrycznie automatyką zasilająco-sterującą.

Automatyka z BMS i wizualizacją pracy urządzenia.

Atesty, aprobaty, certyfikaty

Certyfikat TÜV Rheinland dla central Optima

Rok wprowadzenia do sprzedaży

2017

Zastosowanie produktu

Do klimatyzacji pomieszczeń, gdzie należy zapewnić: wysoką czystość powietrza, precyzyjną regulację temperatury  powietrza w pomieszczeniu zarówno latem jak i zimą przy dużej zmienności obciążeń chłodniczych. 

Przykładowe obiekty: służby zdrowia, bankowe, obsługi Klienta, usługowe, biura.

Opis produktu

Centrala  klimatyzacyjna, typu “plug and play” - uruchomiona i przetestowana już w fabryce!  

Centrala wyposażona w wysokosprawne podzespoły: wentylatory z silnikami EC, wymiennik obrotowy, rewersyjne urządzenie chłodnicze.

Dla zapewnienia niskiej energochłonności urządzenia chłodniczego, wykorzystano technologię DC Inverter wraz z elektronicznym zaworem rozprężnym.

Rezerwowa nagrzewnica wodna, sterowana przy pomocy zaworu, typu EPIV (Electronic Pressure Independent Valve), który gwarantuje oszczędności instalacyjne i eksploatacyjne.

System wizualizacji i rejestracji parametrów pozwala na bieżącą kontrolę pracy urządzenia i optymalizację procesów.

ul. Krzemowa 4
84-230 Rumia
tel.: 530506543

climagold.com